SN/K 224 Belegningsprodukter og kantstein

Komiteen er en speilkomité til den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 178 Paving units and kerbs. SN/K 224 er for tiden ikke aktiv, men Standard Norge følger arbeidet i CEN og ivaretar Norges forpliktelser i det europeiske standardiseringsarbeidet og overfor norske myndigheter og interessenter.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)