SN/K 239 Risiko

Denne standardiseringskomiteen har som oppgave å:

  • revidere NS 5814 Krav til risikoanalyser (fullført)
  • følge opp arbeidet i ISO/TC 262 Risk Management (ISO 31000-serien)

Komiteen har 20 medlemmer. De kommer fra myndigheter, industri, konsulentvirksomheter og interesseorganisjoner.

Komitéleder:

Ann Karin Midtgaard, DSB

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)