SN/K 242 Sjøteknikk og skipsbygging

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med undertegnede.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)