SN/K 249 Lys og belysning

Dette er Standard Norges speilkomité for arbeidet i CEN/TC 169 Light and lighting og ISO/TC 274 Light and lighting. Komiteens mandat er å gi Standard Norge råd og veiledning når forslag kommer til avstemming nasjonalt, og å delta i de arbeidsgruppene i CEN/TC 169 og ISO/TC 274 som utarbeider forslag som er viktige for bransjen Norge.

Lyskultur og Norsk Lysteknisk komité utgjør en vesentlig del av SN/K 249, og ved at Lyskultur også deltar internasjonalt i CIE sitt arbeid knyttet til lys og belysning sikres en god koordinering av den innsats Norge yter innenfor dette viktige arbeidet.

Komitéleder:

Tor Mjøs, Norconsult

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)