SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

Standard Norge har gitt komite SN/K 263 et revidert mandat for å gjennomføre en delrevisjon av kontraktene til bustadoppføringslova. 

Komiteen har følgende mandat:

Komiteen skal revidere Standard Norges forbrukerblanketter knyttet til bustadoppføringslova. Dette er Byggblankett 3425, 3426 A, 3426 B, 3427, 3428, 3429 B og 3429 B.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evtentuelt nye relaterte standarder eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området. Komiteen skal utvikle en forbrukerblankett som regulerer parkeringsplasser ved salg av bolig.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l. 

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden er utgitt og inntil tre år.

Komitelederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet til forlengelse på to år.

Det skal fastsettes en fremdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen. 

 

Komitéleder:

Per Jæger, Boligprodusentenes Forening

Faglig ansvarlig:

Marthe F. Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)