SN/K 266 Kosmetikk

Den norske komiteen har ikke vært aktiv siden 2005.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Standard Norge.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Frode Lund (flu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)