SN/K 273 Personinformasjonsflyt i utdanning

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med faglig ansvarlig.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)