SN/K 276 Standardkontrakt for grøntanlegg

Standard for park- og landskapsanlegg
Arbeidet med å utarbeide en standard for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg er avsluttet, og den nye standarden med tilhørende blankett trådte i kraft i juli 2012.

Betegnelsen på den nye standarden er NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg.

Arbeidet i komiteen er derfor avsluttet.

Komitéleder:

Oddbjørn Nilsen, Norsk Arbeidsmandsforbund

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)