SN/K 277 Standardkontrakt for vakt- og sikkerhetstjenester

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde M. Larmerud (hml@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)