SN/K 278 Fiskeri og havbruk

Dette er den norske speilkomiteen til den internasjonale komiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture. Speilkomiteen følger og deltar i arbeidet i ISO/TC 234 og fremmer norske forslag og vurderinger.

ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture
ISO/TC 234 er en internasjonal standardiseringskomité som ble etablert i februar 2007 etter norsk initiativ. I dag deltar medlemmer fra ca. 40 land i ISO/TC 234. Det er Norge som har lederskapet i komiteen ved tidligere fiskeriminister og leder for Norges Fiskarlag, Otto Gregussen. Standard Norge har sekretariatet for komiteen, og det er Hilde Aarefjord som er sekretær for det internasjonale arbeidet.

Komiteen skal utvikle standarder innenfor fiskeri- og akvakultur.

En nærmere beskrivelse av formål og avgrensning av arbeidet i den internasjonale komiteen ISO/TC 234 finnes i "business plan" i lenken nederst på siden. Via lenken finnes også informasjon om arbeidsgruppene som er opprettet i ISO/TC 234 og standardene som er under utarbeidelse.

Les mer om ISO/TC 234.

Komitéleder:

Kari-Anne Lenvik

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)