SN/K 280 Kundesentertjenester

SN/K 280 Kundesentertjenester er en norsk speilkomité til den europeiske komiteen CEN/TC 375 Customer Contact Centres.

Det var bred deltakelse i den norske referansekomiteen. Representanter fra Asker kommune, Posten og Dolphin deltar på de europeiske møtene.

NS-EN 15838 Customer contact centres ble fasttatt i desember 2009. Standarden er oversatt til nynorsk.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)