SN/K 282 Byggevirksomhet

Norge har sammenhengende hatt ledelsen i ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works siden 1989. Dette har medført at man ved utarbeidelsen av standarder innenfor komiteens arbeidområde, ikke bare de 112 gjeldende standardene, men også utgåtte standarder, har søkt å ivareta norsk byggenærings behov for konkrete implementerbare standarder.

Sekretariatet for ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works ligger hos Standard Norge. Hovedoppgavene til sekretariatet er å drifte den internasjonale komiteen samt følge opp komiteens underkomiteer og arbeidsgrupper/prosjekter. I tillegg søker sekretariatet å forankre det internasjonale arbeidet bedre i norsk bygg- og anleggssektor samt spre informasjon om det pågående arbeidet. Sekretariatet ivaretar også norsk behandling av og votering over forslag til nye prosjekter, internasjonale standarder og eventuelle revisjoner.

Denne speilkomiteen er for tiden inaktiv, men det vurderes å ta opp igjen aktiviteten.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)