SN/K 297 Hjulkjetting

Komiteen har utviklet en norsk standard som beskriver krav, utprøving og merking av hjulkjetting av stål for kjøretøy i klasse N2,N3,M2,M3, 03,04. (tyngre kjøretøy).  Etter at den norske standarden er ferdig vil Standard Norge forsøke å fremme et forslag i CEN om å utvikle en europeisk standard for hjulkjetting basert på den norske standarden.  Komiteen skal derfor i sitt arbeide ta hensyn til krav man kan forvente at andre land vil stille til en kjetting.

En østerriksk standard for hjulkjetting ble benyttet som utgangspunkt for arbeidet.

Årsaken til at det er ønskelig å utvikle en standard for hjulkjetting er at mange tunge kjøretøy som trafikkerer Norge om vinteren ikke er utstyrt med kjettinger som tilfredsstiller de krav til holdbarhet og sikkerhet som kjøreforholdene i Norge krever.  Med en standard på plass kan myndighetene kreve at kjettingene som skal medbringes på tyngre kjøretøy tilfredsstiller kravene i denne standarden.

Standarden, NS 5960, ble publisert 1. november 2010

 

Komitéleder:

Bjarne Roland, Bjarne Roland AS

Faglig ansvarlig:

Frode Lund (flu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)