SN/K 343 Naturstein og natursteinsprodukter

Denne komiteen har følgende mandat:

Komiteen skal behandle relevante standardiseringssaker innen fagområdet. Dette omfatter primært oppfølging av arbeid og representasjon i relevante CEN-komiteer (CEN TC 125, TC 128/SC8, TC 178 og TC 246), men vil også kunne dekke oppfølging av nasjonalt standardiseringsarbeid (f.eks. NS 3420). Komiteen skal følge opp aktiviteten i de aktuelle tekniske komiteer og gi innspill til Standard Norge.

Den nasjonale komiteen har aktivitet direkte inn i CEN/TC 128/SC8 med et forslag til standard. Forslaget heter: prEN 12326 Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding. Part 3: Specifications for schist and schistose stones. Av ulike årsaker har forslaget stoppet opp i CEN-systemet. Industrien skal sammen med Standard Norge ta stilling til videre oppfølging av saken.

Komitéleder:

Kari Aslaksen Aasly, NGU

Faglig ansvarlig:

Lars Aasness (laa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)