SN/K 346 Fukt i bygninger

Komiteens mandat ble godkjent av Standard Norges sektorstyre for Bygg, anlegg og eiendom (BAE) i oktober 2011.

”Komiteen skal være Standard Norges rådgiver i forhold til fukt i bygninger. Den skal få uttale seg om alle standardforslag som har innvirkning på fukt i bygninger, og foreslå tiltak i form av ny Norsk Standard eller annet som kan bidra til å få ned fuktskadeomfanget."

Komiteens har utviklet følgende standarder:

  • NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong
  • NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner
  • NS 3514 Fuktsikker bygging - Planlegging og gjennomføring

Komiteen jobber med følgende standard som antas utgitt på nyåret av 2021:

  • prNS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger - Skadebegrensning og sanering

Komitéleder:

Stig Geving, NTNU

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)