SN/K 352 Grønne tak

Komiteens mandat er å:

utarbeide en plan for utvikling av det sett av standarder som sammen ivaretar terminologi og kvalitet på produkt og utførelse for grønne tak. Komiteen skal i første omgang ta for seg ekstensive tak, men kan siden utvidet mandatet til å omfatte andre typer grønne tak.

Komitéleder:

Pedro Emilio Ardila, Bærum kommune

Faglig ansvarlig:

Hanne Gjesteland Wells (hgw@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)