SN/K 359 Talevarsling

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarden NS 3961 som skal gjelde talevarsling for annonsering av vesentlige meldinger i forbindelse med brann, for sikker evakuering fra bygninger og ved trafikknutepunkter. Standarden vil også dekke talevarsling i forbindelse med vesentlige meldinger til publikum, for eksempel på kjøpesentre hvor mange personer er samlet og hvor det er avgjørende å sikre trygg evakuering.

Det foreligger allerede mange relevante og aktuelle beskrivelser som definisjoner, termer og utkast til bestemmelser på området. Disse, sammen med dagens temaveiledning fra DiBK som omhandler talevarsling ved utløst brannalarm, skal inngå i arbeidet med standarden.

Gjeldende standard NS 3960 omhandler generell bruk av alarmanlegg, prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. Talevarsling er ikke inkludert i NS 3960 og det skal derfor utvikles en egen standard. NS 3961 vil supplere NS 3960 der alarmanlegg er montert og tilleggskrav om talevarsling er påkrevd.

Komiteen har følgende mandat
"Komiteen SN/K 359 Talevarsling skal utarbeide NS 3961 for talevarsling med hensiktsmessig varsling for sikker evakuering, og bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen. Komiteen skal videre utvikle regler for prosjektering, installasjon, kontroll, drift og vedlikehold. 

Dette skal omfatte: 

  • Talevarsling for annonsering av vesentlige meldinger til publikum i forbindelse med brann
  • Talevarsling for annonsering av vesentlige meldinger til publikum ved sentrale trafikale knutepunkter
  • Talevarsling for annonsering av vesentlige meldinger til publikum på kjøpesentre
  • Talevarsling til publikum generelt der det er mange mennesker samlet og hvor sikker evakuering er prioritert

Komiteen skal vurdere og kan foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitéleder:

Jarl Tonning

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)