SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser

Komité SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser ble re-oppnevnt på møte i sektorstyre BAE 2016-02-02 med følgende mandat:  

«Komiteen skal utarbeide en standard med overordnet struktur for ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag. Komiteen skal se på muligheten for å utarbeide et konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningstjenester, på linje med NS 3450. 

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.   

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.  

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.» 

 

Komitéleder:

Herman Bruserud, Universitetet i Oslo

Faglig ansvarlig:

Hilde Larmerud (hla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)