SN/K 366 Arbeidsmiljøutforming

Komiteens mandat ble vedtatt av Standard Norges Sektorstyre BAE 2016-02-19 og har følgende mandat:

Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prosessveiledning om arbeidsmiljøutforming (workplace environment) og fastsette relevant terminologi.

Standarden skal primært være for kontormiljøer for å understøtte virksomhetens verdiskapning og samspill.

Standarden skal være rettet mot både offentlig og privat sektor, små og store virksomheter og ivareta både nåtid og framtid. Standarden skal ikke omfatte arbeidsplasser for industri og produksjon.

Komiteen skal starte med kartlegging av grunnleggende problemstillinger og utfordringer knyttet til en mulig standard på området, som legges frem for sektorstyret BAE i løpet av første halvår av 2016.

Komitéleder:

Bjørn Kvam

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)