SN/K 369 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

Komiteen har avsluttet sitt arbeid og komiteen er oppløst etter at standarden NS 3912:2020  Utvendig brannbeskyttelse av bygninger — Metode for planlegging og verifikasjon, er utgitt.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)