SN/K 373 Anleggstyper og anleggsdeler

SN/K 373 ble opprettet på slutten av 2018, og hadde sitt første møte mars 2019. Komitéen har jobbet med å finne en løsning for klassifisering av anlegg i Norge ved å se på eksisterende klassifikasjonssystemer.

Komitéen har sett til ISO 81346-12 og har besluttet at denne standarden er velegnet som klassifikasjonstabell for anlegg i Norge. Komitéen ønsker derfor å jobbe med å fastsette ISO 81346-12 som Norsk Standard (NS-ISO 81346-12).

ISO 81346-12 inneholder klassifikasjon av både bygg og anlegg. Det er derfor forskjell i klassifiseringen av bygg i ISO 81346-12 og NS 3451 Bygningsdelstabellen. For å unngå strid mellom to gjeldende norske standarder er det derfor nødvendig å lage en avgjørelse i det nasjonale forordet til NS-ISO 81346-12 som beskriver hvilket klassifikasjonssystem som skal brukes for bygg og for anlegg.

Mandat fra 2020

Komiteen skal fastsette ISO 81346-12 som Norsk Standard for klassifikasjon av anlegg.

Komitéen skal se til gjellende Norske Standarder for klassifisering i BAE-næringen og sikre at det ikke skapes stridigheter mellom disse og NS-ISO 81346-12.

Komitéen skal koordinere jobben med SN/K 518 som har det overordnede ansvaret for klassifikasjon i BAE-næringen i Norge, og SN/K 381 som er speilkomité til ISO-komitéen som har ansvaret for ISO 81346-serien.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til norsk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komitéleder:

Olle Rudén, Bygganalyse

Faglig ansvarlig:

Stefan Bæk Jensen (sbj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)