SN/K 377 Beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester

Komite etablert høsten 2020.

Komiteen SN/K 377 skal utarbeide et forslag til ny del i NS 6420-serien, som omhandler beskrivelsestekster for fasilitetstjenester.

Den nye delen skal omfatte beskrivelsestekster for anskaffelser av sikkerhetstjenester tilknyttet bygg og eiendom.

Standarden skal være et verktøy til å utarbeide gode anskaffelsesprosesser for vakttjenester og sikkerhetstekniske tiltak. Den vil blant annet inneholde spesifiserte krav slik at partene har et godt underlag når de inngår avtale.

Komitéleder:

Magne Gulbrandsen, Norges Bank

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)