SN/K 384 Brannsikkerhet - kontroll av utførelse

Bakgrunn for arbeidet og opprettelse av komiteen
For å hindre byggefeil i utførelsesfasen for kritiske og viktige installasjoner for brannsikring, ønsker brannfag-bransjen å utarbeide en Norsk Standard for kontroll av utførelse.

Standardens hensikt er å utarbeide en metodikk for kontroll av utførelse som bidrar til at feil ikke begås. Både oppdragsgivere og leverandører vil ha nytte av at utførelsen gjøres «riktig med en gang» slik at planlagt framdrift til avtalt pris kan gjennomføres.

Kravene til dokumentasjon i forbindelse med slik kontroll detaljeres.

I Plan og bygningsloven er det krav til at prosjektering og utførelse skal ha uavhengig kontroll for kritiske og viktige områder. Kritiske områder er angitt i SAK til følgende 4 områder, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Denne standarden tar for seg brannsikkerhet.

I veiledningsteksten til SAK framgår at kommunen kan be om kontroll også av detaljprosjektering og utførelse av brannsikkerhet. Mange kommuner og oppdragsgivere forlanger nå også kontroll av utførelse av brannsikkerhet på prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3.

Komiteen har følgende mandat godkjent av sektorstyre BAE den 2020-03-18:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for kontroll av utførelse innen brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i utførelsesfasen. Standarden skal angi metodikk og omfang av kontroll med tilhørende dokumentasjon.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitéleder:

Jarl Tonning, NOKAS BST AS

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)