SN/K 403 Bygningsdelstabell

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

(Erstatter tidligere SN/K 304.)

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)