SN/K 405 IT-komiteen for NS 3420, NS 3459 og NS 6420

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner leveres fra 2019 på nytt format XML.

Komiteen skal ta stilling til innspill og gi anbefaling til SN/K 401 om struktur, redigering og nytt utsendelsesformat XML/database med mål om å få en best mulig bruk av NS 3420 mot it-baserte systemer og BIM.

NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i en NS- eller prosessbasert beskrivelse. Standarden NS 3459 er en omforent og leverandøruavhengig standard for overføring av data mellom forskjellige programmer. NS 3459 ble siste gang revidert i 2012. Programvareleverandører av NS 3420 er medlemmer av komiteen, som reviderer standarden. Ny versjon kommer i 2021.

Komiteens mandat

Komiteen skal revidere NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg (2012).

Komiteen skal ta stilling til innspill og gi anbefaling til SN/K 401 NS 3420 Redaksjonskomiteen om struktur, redigering og utsendelsesformat XML/ database med siktemål å få en best mulig bruk av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner mot it-baserte systemer og mot BIM.

Dette skal også komiteen gjøre for kommende ny standardsamling, NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester, SN/K 226.

Videre har komiteen ansvar å følge med på og eventuell om det er relevant utfra komiteens arbeid, gi innspill på høringsdokumenter som gjelder koblingen til NS 3420-systemet, NS 6420 og NS 3459 for følgende komiteer: 

  • SN/K 226 Fasilitet styring
  • SN/K 374 Produktdata mal for byggevarer
  • SN/K 518 Klassifikasjon
  • SN/K 527 BIM standardisering
  • SN/K 529 BIM objekt bibliotek (oppgavene flyttet til SN/K 380) 
  • SN/K 537 BuildingSmart dataordbok brukergruppe 

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komitéleder:

Geir Johansen, Norconsult Informasjonssystemer AS

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)