SN/K 415 Grunnarbeider - NS 3420 Del F

Komiteen har ansvar for NS 3420 Del F Grunnarbeider - Del 1 (graving, fylling og sprengning).

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Morten Lund (mlu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)