SN/K 415/AG 3 Earthworks

SN/K 415/AG3  er en speilkomité for den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 396 Earthworks. CEN/TC 396 ble opprettet i 2009 med mendat for å utarbeide en ny europeisk standardserie for grave- og fyllingsarbeider. Komiteen er organisert i fem arbeidsgrupper

  • WG 1 Prinsipper for anleggs- og grunnarbeider
  • WG 2 Klassifisering av gravemasser
  • WG 3 Utførelse av grave- og fyllingsarbeider
  • WG 4 Prøvningsmetoder for kvalitetskontroll
  • WG 5 Fyllinger i vann 

SN/K 415/AG3 skal følge arbeidet i CEN/TC 396 Earthworks og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av nevnte CEN-komité og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt.

Komitéleder:

Arne Schram Simonsen, Multiconsult

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)