SN/K 416 Grunnarbeider - NS 3420 Del G

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del G: Grunnarbeider - del 2 er for tiden under faglig revisjon.

I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet fire arbeidsgrupper under SN/K 416:

  • SN/K 416/AG1 Grunnforsterkning, støttekonstruksjoner og peler
  • SN/K 416/AG2 Boring i berg og løsmasser og injeksjonsarbeider
  • SN/K 416/AG3 Brønner
  • SN/K 416/AG4 Geosynteter

Arbeidsgruppene arbeider uavhengig av hverandre med sine respektive deler av standarden, som så settes sammen før forslaget legges ut til høring. Forslaget er foreløpig planlagt sendt til høring sommeren 2018, med etterfølgende utgivelse i starten av 2019.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)