SN/K 429 Maler- og beleggarbeider - NS 3420 Del T

Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene. Ved behov skal komiteen behandle saker som angår følgende CEN- og ISO-komiteer:

  • CEN/TC 99 Wallcoverings
  • CEN/TC 134 Resilient, textile and laminate floor coverings
  • CEN/TC 303 Floor screeds and in-situ floorings in buildings
  • ISO/TC 219 Floor coverings

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)