SN/K 431 Ventilasjonsinstallasjoner - NS 3420 Del V

Komiteen behandler forslag til endringer og tillegg til NS 3420-V. Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Del V i NS 3420 brukes til å beskrive de enkelte komponentene i et ventilasjonsanlegg. Beskrivelsen iht NS 3420-V er en del av prosjekteringsdokumentene ved detaljert prossjektering.

Komitéen arbeider også med en ny del i NS 3420, beskrivelsestekster for kravspesifikasjoner som vil kunne brukes ved totalentrepriser både av byggherrens representanter og av tortalentreprenøren.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)