SN/K 435/AG 6 Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg Innendørs idrettsanlegg

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hanne G. Wells (hgw@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)