SN/K 436 Beskrivelsestekster og renholdstjenester

Mandat vedtatt av Sektorstyret 2015-11-12

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal behandle forslag til innhold i NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – Del ZR: Renhold av bygg og mobile objekter innendørs og utendørs – Del ZS: Renhold av anlegg utendørs Komiteen kan foreslå endret tittel på ZR og ZS og legge det fram for SN/K 226 Fasilitetsstyring. Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal så langt det passer følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hanne G. Wells (hgw@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)