SN/K 502 Omsorgsboligtjenester

Komiteen er for tiden sovende etter at den europeiske komiteen CEN/TC 385 Sheltered housing services ferdigstilte sitt arbeid. CEN-komiteen har utarbeidet den tekniske spesifikasjonen
CEN/TS 16118 Omsorgsboliger - Krav til tjenester som gis til eldre mennesker i omsorgsboliger. Spesifikasjonen ble fastsatt i mars 2012.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)