SN/K 505 Miljøovervåking - Kulturlag

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Komiteen har utviklet NS 9451:2009 Kulturminner - Krav til miljøovervåkning og undersøkelse av kulturlag

Medlemmer av komiteen var:

Anke Loska, Riksantikvaren, Knut Paasche, NIKU Oslo, Paula Utigard Sandvik, Arkeologisk museum Stavanger, Roald Sørheim, Bioforsk, Vibeke Vandrup Martens, NIKU Oslo, Henning Matthiesen, Nationalmuseet Danmark, Rory Dunlop, NIKU, Ann Christensson, Riksantikvaren.

NS 9451 har vært underlag for utarbeideidelse av en ny europeisk standard på området:

- prEN 17652 Cultural heritage - Investigation and monitoring of archaeological deposits for preservation (på høring mars 2021). Den skal etter planen utgis ved årsskiftet 2022/2023.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Anke Loska, Riksantikvaren

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)