SN/K 507 Kiropraktortjenester

Den norske standardiseringskomiteen for kiropraktortjenester, SN/K 507, er en speilkomité som følger arbeidet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 394 Services of chiropractors.

To representanter for Norske Kiropraktorforening deltar aktivt i det europeiske arbeidet.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)