SN/K 508 Arbeidsplassluft

Denne komiteen er for tiden ikke aktivt og arbeidet er overført til SN/K 100 Ventilasjon.

Dette er speilkomité for CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents. Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)