SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren

Klassifikasjonskomiteen har revidert NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper som ble utgitt i 2013 og utviklet NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner som ble utgitt i 2015. I det videre arbeidet med et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE sektoren i Norge arbeider komiteen etter følgende mandat:

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2015-04-15

Komiteen skal fortsette arbeidet med å utvikle standarder for et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i Norge. Klassifikasjons-systemet skal være i samsvar med ISO 12006-2, som er et rammeverk for klassifikasjon av informasjon i BAE-sektoren.

Planen for å utvikle nye norske standarder for klassifikasjon innenfor NS 3457 serien inneholder følgende deler:

  • Del 1: Metode og prinsipper for organisering av informasjon
  • Del 2: Byggverkskomplekser
  • Del 5: Anleggstyper og anleggsdeler
  • Del 6: Sonetyper
  • Del 7: Systemtyper
  • Del 8: Komponenttyper

Komiteen skal i utviklingen av del 7 og del 8 se dette i sammenheng med Statsbyggs TFM system, NS 3420 B-delene, NS 8360, IEC/ISO 81346 del 1 og 2 samt pågående utvikling av ISO 81346-12.

Komitéleder:

Kjell Ivar Bakkemoen, DigitalMedBIM AS

Faglig ansvarlig:

Stefan Bæk Jensen (sbj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)