SN/K 519 Luftkvalitet - Måling av støvnedfall

Denne komiteen er ikke aktiv lenger.

Komiteen foretok tilbake i tid en revisjon og nyutgivelse av følgende Norsk Standard

NS 4852:2010 Luftundersøkelse - Uteluft - Måling av støvnedfall

se NS 4852:2010 (standard.no)

Ønsker du mer informasjon om dene komiteen, ta kontakt med info@standard.no

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)