SN/K 524 Bærekraftige arrangementer

Komiteens oppgaver er å følge arbeidet med å utvikle en internasjonal standard for bærekraftige arrangementer.

Arbeidet omfatter å delta på møter, gi innspill og delta i utarbeidelsen av de dokumenter som er til behandling innen de frister som er gitt.

Medlemmene i komiteen skal sørge for at synspunktene til den organisasjonen de representerer kommer frem. Som delegat skal man sørge for å ivareta komiteens synspunkter.

Komitéleder:

Kjersti Larsen, Grønn Hverdag

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)