SN/K 529 BIM Objektbibliotek

Denne komitéen har fusjonert med SN/K 375 og blitt til SN/K 380.

Bruken av buildingSMART teknologi og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er godt etablert i BAE-næringen i Norge. Norske fagmiljø innenfor IKT og BAE er blant de ledende i verden på disse områdene.

Komiteen for BIM objekter har utviklet NS 8360 som ble utgitt i juni 2015. Dette er den første BIM-standard som er utviklet i Norge, og for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodeller vil standarden kunne spille en viktig rolle for:

  • økt samhandling i næringen
  • bedre kvalitet i planlegging og bygging
  • økt effektivitet i næringen
  • grunnlag for mer effektiv Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV).

Målsetting med standarden er å understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster, og målgruppen er de som implementerer støtte for standarden i BIM-dataprogrammer. Siden mesteparten av utviklingen av BIM-dataprogrammer skjer internasjonalt, er en oversettelse av standarden til engelsk påbegynt.

For veiledningen som nå er under utvikling er målgruppen programvarebrukere, og målsettingen er å gi disse en veiledning i bruk av programvare som støtter standarden.

Komitéleder:

Steen Sunesen

Faglig ansvarlig:

Stefan Bæk Jensen (sbj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)