SN/K 530 Energisparekontrakter

Komiteen ble opprettet i 2010 og skal utarbeide en ny Norsk Standard for energisparekontrakter (EPC) med tilhørende blanketter.
 
Prosjektet for utarbeidelse av EPC kontrakter inngår i Standard Norges arbeidsplan for FDVU.
 
En standard vil medføre forenkling av dokumentmengde og man vil kunne oppnå en tilnærming i konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor.
 
Komiteen hadde sitt første møte i desember 2010 og på dette møtet ble Marianne Dragsten fra adokatfirmaet Haavind valgt som komitéleder. 

Mandat vedtatt av sektorstyret BAE 2010-09-08

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:
 
Komiteen skal utarbeide norsk standard for Energisparekontrakter (EPC-kontrakter) med tilhørende blankett(er).

Standarden skal baseres på:

  • Utkast til EPC-kontrakt fra Standard Norge (2007) og Haavind AS (2010)
  • NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring – Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring og
  • NS-EN 16001 Energiledelsessystemer – Krav med brukerveiledning

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge, Markedsområdet FDV, og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komitéleder:

Marianne Dragsten, adokatfirmaet Haavind

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)