SN/K 544 CO2-fangst og -lagring

SN/K 544 har følgende mandat:

Komiteen følger internasjonalt og europeisk standardiseringsarbeid i områdene CO2-fangst, transport og lagring. Komiteen følger først og fremst standardiseringsarbeidet i ISO/TC 265 Carbon Capture and Storage (CCS). Det gjelder standardiseringsarbeid for materialer, utstyr, miljøplanlegging, risikostyring, kvantifikasjon og verifikasjon og relaterte aktiviteter i feltet CCS. Følgende problemstillinger/saker behandles/vurderes i samsvar med det internasjonale arbeidet:

 1. Felles sammenlikningsgrunnlag for forskjellige CO2-fangstteknologier
 2. HMS aspekter ved CCS
 3. Energiaspekter ved fangstprosessen
 4. Transport-prosesser fra fangstlokasjon til lagringsstedet
 5. Geologisk lagring av CO2
 6. Livssyklusanalyse for hele CCS-kjeden
 7. Risiko (vurdering, styring, kommunikasjon)
 8. Overvåking og verifikasjon av lekkasjer fra lagringssteder
 9. Overvåking og verifikasjon av mengde CO2 fanget og lagret

Komiteen følger i tillegg europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. Den gir faglig støtte og prioritere norske eksperters deltagelse i standardiseringsarbeidet. Komiteen følger opp og gir innstilling på SNs stemmegivning på forslag til standarder knyttet til CCS fra blant annet følgende komiteer:

 • ISO/TC 207 Environmental management
 • ISO/TC 67 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
 • ISO/TC 207/WG 7 Greenhouse gas management and related activities

Komiteen evaluerer fortløpende om prioriterte ISO-standarder skal utgis som Norsk Standard. Komiteen vil da være rådgivende for spørsmål om overgangsregler dersom de nye standardene kommer i konflikt med eksisterende norske standarder som skal trekkes tilbake. Komiteen vurderer også norske tillegg til disse standardene samt gi råd om oversettelser.

Komitéleder:

Ingvild Ombudstvedt, IOM Law

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)