SN/K 549 IT-sikkerhet og arkitektur for bank og finans

Denne komiteen er ikke aktiv lenger og ble lagt ned i desember 2018.

Se SN/K 250 Bank og finansielle tjenester

Ønsker du mer informasjon om dene komiteen, ta kontakt med Standard Norge.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)