SN/K 556 Universell utforming - persontransport

Komitéen har følgende mandat:

  • Komiteen skal utarbeide en standard for universell utforming av busser for de ulike busskategoriene og tilhørende infrastruktur, for å sikre felles, nasjonale krav og sikre likeverdig tilgang til busstransport og som spesifiserer/utdyper lovfestede krav om universell utforming av slike transportmidler
  • Standard for passasjerrettigheter innen persontransport, bygget bl.a. på lovgivning om rettigheter for busspassasjerer og lovgivning om passasjerrettigheter som yrkestransportloven samt annet relevant lovverk
  • Komiteen skal utarbeide en standard for utøvelse og kvalitetssikring av transporttjenester, bygget bl.a. på de generelle kravene i NS 11030, og lovgivning om passasjerrettigheter som yrkestransportloven og annet relevant lovverk

Standardene skal være en støtte for offentlige myndigheter og administrasjonsselskap, bussleverandører og leverandører av materiell, operatører og utøvere av transportrelaterte tjenester, og interesseorganisasjoner, De skal også være en referanse for organisasjoner som utpeker representanter til å delta i brukermedvirkning og kvalitetssikring av produkter og tjenester knyttet til persontransport.

Standardene skal også omfatte oversikt over termer og definisjoner og sjekklister.

Komitéleder:

Svend Eric Wandaas, Ruter

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)