SN/K 566 Mangfoldsledelse

Komiteen er lagt ned og videre arbeid med mangfoldsledelse er ivarett i SN/K 540 Personalledelse

Komiteen har utarbeidet Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201:2018 Ledelsessystemer for mangfold - Krav. Standarden foreligger både i norsk og engelsk utgave. I tillegg er det utarbeidet en veiledning til standarden.

Komitéleder:

Loveleen Brenna

Faglig ansvarlig:

Marthe Flaskerud Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)