SN/K 568 Helseledelse

Komiteen ble etablert i september 2021 og er norsk speilkomite for deltakelse og oppfølging av ISO/TC 304 Healthcare Organization Management.ISO/TC 304 utvikler standarder innen følgende områder:

  • Staffing
  • Infection prevention management
  • Pandemic prepearation and response
  • Healthcare quality management

ISO/TC 304 har nylig publisert ISO 22956:2021 Healthcare Organization management – Patient centered staffing

Komiteens mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen helseadministrasjon. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 304 Healthcare organization managementKoronapandemien har vist til et behov for bedre beredskap og koordinering av tjenester. Dette er viktig læring knyttet til globale helseutfordringer, som blant annet en pandemi. 

Deltakelse i arbeidet skal bidra til:

  • Bedre folkehelse• Bedre ressursutnyttelse
  • Bedre risikostyring• Økt pasienttilfredshet
  • Deling av beste praksis på nasjonalt og globalt nivå


Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Mette Tindvik Hansen, Høgskolen i Østfold

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)