SN/K 576 Flytende drivstoff

Det er i dag stor aktivitet innenfor utvikling av nye standarder innen fagområdet flytende drivstoff inklusiv innblanding av biobasert drivstoff i både den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN.

Standard Norge etablerte i mai 2018 en ny norske standardiseringskomite SN/K 576 Flytende drivstoff for å dekke dette fagområdet. 

Komiteen har 18 virksomheter som medlemmer og ledes av Kjartan Berland fra Drivkraft Norge. 

Komiteen ivaretar norske interesser og bidrar med eksperter til følgende internasjonale standardiseringskomiteer (antall standarder under utarbeidelse/antall publiserte standarder):

CEN/TC 441 Fuel labelling (1/1)

ISO/TC 28 Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources (28/251)

CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin (31/192) 

Komitéleder:

Kjartan Berland, Drivkraft Norge (kjb@drivkraftnorge.no)

Faglig ansvarlig:

Kari-Ann Omli Birkeland (kbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)