SN/K 581 Aldersinkluderende samfunn

Komiteen ble etablert 2020-02-14 og er norsk speilkomité for deltakelse og oppfølging av ISO/TC 314 Aging societies.

Norske eksperter deltar i arbeidsgrupper under denne internasjonale komiteen:

 • WG 3 Carer inclusive  
 • WG 4 Wellbeing  
 • WG 5 Home care  

Om standardene som er publisert og under utvikling

ISO/TC 314 har publisert følgende standarder i 2021 og 2022:

 • ISO 25550:2022 Ageing societies — General requirements and guidelines for an age-inclusive workforce
 • ISO 25551: 2021 Ageing societies — General requirements and guidelines for carer-inclusive organizations
 • ISO 25552:2022 Ageing societies — Framework for dementia-inclusive communities

Følgende standarder er under utvikling:

 • ISO/WD 25554 Ageing societies — Guidelines for promoting wellbeing in local communities
 • ISO/AWI TR 25555 Ageing societies — Accessibility and usability considerations for home-based healthcare products, related services and environments

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen eller ønsker du å bli med i arbeidet, ta kontakt med prosjektleder.

Mandat for komiteen

Den norske speilkomiteen ble gitt dette mandatet av Standard Norge og sektorstyre Helse og omsorg i november 2019. Mandatet skal revideres i løpet av 2022:

Den norske komiteen skal bidra i utviklingen av standarder ISO/TC 314 Ageing Societies. Speilkomiteen skal støtte de norsk deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper ved å:

 • utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt.
 • vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
 • vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
 • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 314, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komitéleder:

Beret Aspass, ACK Arkitekter AS

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)