SN/K 589 Avfallshåndtering på fiskefartøy

Arbeidet startet høst 2020 som følge av godkjenning av et nytt prosjekt i ISO/TC 234 "Fisheries and aquaculture" og opprettelsen av arbeidsgruppen WG 10 "Waste management on fishing vessels". Det er norsk ledelse av denne arbeidsgruppen

Den norske komiteens mandat er å:

  • Fremme norsk kompetanse, interesser og synspunkter i arbeid med internasjonal standard ISO 5020 "Waste reduction and treatment on fishing vessels"
  • Vurdere oversettelse til norsk/norsk terminologi
  • Vurdere behov for nye standarder
  • Bidra til at standarden blir tatt i bruk
  • Forberede næringsaktørene på hva som kommer

Komitéleder:

Jan Henrik Sandberg, Fiskarlaget

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)