SN/K 601 Bærekraftig Finans

Komiteens mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder; 

Komiteen skal følge arbeidet i:

  • ISO/TC 322 Sustainable finance

Det foreligger ikke en egen komite for standardisering i CEN i det SN/K 601 startes opp, men det vil være naturlig at komiteen også kobles om mot dette når det er avklart.

Komiteen skal følge og tilpasse seg arbeidet som nå gjøres i Europa på området innenfor taksonomi for bærekraftige aktiviteter.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 322, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komitéleder:

Sigurd Sagen Vildåsen, SINTEF

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)